Sàn nhựa Aimaru SPC 4208

279.000 /m2

Thi công: 30.000đ/m2

Phụ kiện len nhựa, nẹp nhựa: 30.000đ/md

Xốp cao xu: 20.000đ/m2

Kích thước: 177.8 x 1219.2 x 4 mm

Số luợng tấm/ hộp: 10 tấm

Diện tích/ hộp: 2.17 m2

Cách thi công: Ráp nối

Tình trạng: Còn hàng