Sàn nhựa Aroma SPC A147

/m2

Kích thước:  915 x 150 x 3.5 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.196m2

Tình trạng: Còn hàng