Sàn Nhựa AWood SPC AS4321

270.000 /m2

Kích thước: 912 x 150 x 4 mm

Số lượng tấm/ hộp: 18 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.4624 m2

Trọng lượng: 17-18kg

Tình trạng: Còn hàng