Sàn nhựa giả đá Galamax SQ3304

214.000 /m2

Kích thước: 458.2 x 458.2 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.15 m2

Tình trạng: Còn hàng