Sàn nhựa giả đá Galamax SQ3306

214.000 /m2

Kích thước: 458.2 x 458.2 x 3 mm

Kiểu vân: Vân đá

Số luợng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.15 m2

Cách thi công: Dán keo

Tình trạng: Còn hàng