Sàn nhựa giả đá Glotex D454

129.000 /m2

Kích thước: 458 x 458 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 5.034 m2

Tình trạng: Còn hàng