Sàn Nhựa Giả Đá Korea Vinyl G2095

205.000 /m2

Kích thước: 457.2 x 457.2 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.344 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng