Sàn nhựa giả gỗ Aimaru 4042

209.000 /m2

Kích thước: 184 x 950 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 19 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.32 m2

Trọng lượng: 6 kg

Tình trạng: Còn hàng