Sàn nhựa giả gỗ Aimaru EASY A30

139.000 /m2

Kích thước: 184 x 950 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 25 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 4.37 m2

Tình trạng: Còn hàng