Sàn nhựa giả gỗ Galamax FO307

214.000 /m2

Kích thước: 915.4 x 153.4 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 20 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.81 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng