Sàn nhựa giả gỗ Galamax NA202

189.000 /m2

Kích thước: 915 x 157 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.44772 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng