Sàn nhựa giả gỗ Galamax NA206

149.000 /m2

Kích thước: 915.4 x 153.4 x 2 mm

Kiểu vân: Vân gỗ

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.37 m2/hộp

Cách thi công: Dán keo

Tình trạng: Còn hàng