Sàn nhựa giả gỗ i:maru i-38

159.000 /m2

Kích thước: 152.5 x 914.4 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 5.01 m2/hộp

Cách thi công: Dán keo

Trọng lượng: 17-18 kg

Tình trạng: Còn hàng