Sàn nhựa giả thảm Galamax SQ3303

214.000 /m2

Kích thước: 458.2 x 458.2 x 3 mm

Kiểu vân: Vân thảm

Số luợng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.15 m2

Cách thi công: Dán keo

Tình trạng: Còn hàng