Sàn nhựa Hàn Quốc Fjord F1021-4

170.000 /m2

Kích thước: 15 x 183 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 22 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.684 m2

Tình trạng: Còn hàng