Sàn nhựa hèm khóa Galamax EV406

369.000 /m2

Kích thước: 936 x 151 x 4.2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.7 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng