Sàn nhựa giả gỗ Korea Vinyl 5061

164.000 /m2

Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.344 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng