Sàn Nhựa Giả Đá Korea Vinyl R2092_3

219.000 /m2

Kích thước: 609.6 x 457.2 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.066 m2/hộp

Tình trạng: Còn hàng