Sàn nhựa Krono Vinyl D4068

400.000 /m2

Kích thước: 1220 x 180 x 4 mm

Số lượng tấm/ hộp: 10 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.196 m2

Trọng lượng: 17-18 kg

Tình trạng: Còn hàng