Sàn Nhựa MSFloor Click CW3808

299.000 /m2

Kích thước: 1220 x 183 x 5 mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 2.679 m2

Tình trạng: Còn hàng