Sàn Nhựa Vân Đá MSFoor Click DS8119

129.000 /m2

Kích thước: 457.2 x 457.2 x 2 mm

Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 5.0168 m2

Tình trạng: Còn hàng