Sàn nhựa xương cá 8021-3

300.000 /m2

Kích thước: 304.8 x 76.2 x 2.5 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng