Sherawood Deline DL05

500.000 /Thanh

Giá tính theo m2: 757.000đ/m2

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Sherawood Deline DL05

Kích thước: 220 x 3000 x 10 mm

Tình trạng: Còn hàng