Tấm Lam Sóng Vuông L3S-60000-2

395.000 /m2

Giá tính theo m dài: 77.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 223.000 Đ/Thanh

Kích thước: 205 x 12 x 2900 mm

Tình trạng: Còn hàng