Tấm Lam Sóng Techwood L4S 105

390.000 /m2

Giá tính theo m dài: 59.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 170.000 Đ/Thanh

Kích thước: 150 x 10 x 2900 mm

Tình trạng: Còn hàng