Tấm ốp sợi than tre đơn sắc

/tấm

Kích thước: 1220 x 2900 x 8 mm

Tình trạng: Còn hàng