Thảm tấm-Thảm gạch FS391

330.000 /m2

Kích thước: 500 x 500 x 7 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 4 m2

Trọng lượng: 6.50Kg

Tình trạng: Còn hàng