Thảm tấm-Thảm gạch ST2153

250.000 /m2

Kích thước: 500 x 500 x 5.7 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 4 m2

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua