Thanh diềm mái Concretewood_Wood

Nhà sản xuất: THAILAND

Kích thước: 

DÀY: 16mm, 25mm

RỘNG: 97mm, 147mm, 197mm

DÀI: 2400mm, 3000mm