Thanh lam gỗ iWood B70x40-Coffee

133.000 /m

Kích thước: 70 x 40 x 2900 mm

Số lượng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua