Thanh Lam Gỗ NC Wood LAMHOP100CF-LAMHOP100T-Light Coffee Teak

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: LAMHOP100CF-LAMHOP100T

Kích thước: 50 x 100 x 2900 mm