Thanh Lam Gỗ NC Wood LAMHOP51CF-LAMHOP51T-Light Coffee Teak

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: LAMHOP51CF-LAMHOP51T

Kích thước: 148 x 21 x 2200 mm