Thanh lam gỗ tần bì STOD-2870

240.000 /m dài

Kích thước: 28 x 70 x 2200 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng