Thanh ốp tường Concretewood 01_Wood

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Concretewood 01_Wood

Kích thước: 

DÀY: 4mm

RỘNG: 400mm, 600mm, 1200mm, 1220mm

DÀI: 400mm, 600mm, 1200mm, 2440mm