Thanh ốp tường Concretewood 02_Grain

Nhà sản xuất: THAILAND

Mã sản phẩm: Concretewood 02_Grain

Kích thước: 

DÀY: 4mm

RỘNG: 300mm, 404mm, 608mm, 1212mm

DÀI: 2432 mm