Thi công lắp đặt sàn gỗ nhựa ngoài trời HD140x25-6R-Wood tại Long Xuyên

1.Tên khách hàng: Anh Tín

2. Địa chỉ công trình: thành phố Long Xuyên

3. Ứng dụng sản phẩm: Lắp đặt ghế gỗ nhựa ngoài trời

4. Vật liệu: Gỗ nhựa HD140x25-6R-Wood

5. Kích thước ván: 140 x 25 x 2200 mm

6. Thời gian đặt hàng: 10/04/2021

7. Thời gian hoàn thiện: 22/04/2021

8. Bảo hành: 3 năm

Cùng Mạnh Trí xem lại hình ảnh thi công thực tế tại công trình ở Long Xuyên:

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Công trình HD140x25-6R-Wood

Đánh giá