Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá ngoài trời ở Long Xuyên

1.Tên khách hàng: Anh Hoà

2. Địa chỉ công trình: Long Xuyên

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn gỗ nhựa xương cá ngoài trời

4. Vật liệu: HD140x25-6R Wood

5. Kích thước ván: 140 x 25 x 2200 mm

6. Thời gian đặt hàng: 20/4/2021

7. Thời gian hoàn thiện: 26/04/2021

8. Bảo hành: 3 năm

Cùng Mạnh Trí xem lại một số hình ảnh thực tế tại công trình:

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá

Thi công lót sàn gỗ nhựa xương cá