Vỉ Nhựa Lót Sàn Năm Nan iWood VN300x300-NN-Xám

35.000 /vỉ

Kích thước: 300 x 300 x 19 mm

Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp

Trọng lượng:

Tình trạng: Còn hàng