Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời

1.Tên khách hàng: Anh Thành

2. Địa chỉ công trình: Quận 7, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm:Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa

4. Vật liệu:Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa

5. Thời gian đặt hàng: 15/07/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 20/07/2023

8. Bảo hành: 3 năm

Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời:

Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời Ghế gỗ nhựa + lam gỗ nhựa trang trí cho ban công ngoài trời

Đánh giá