Sàn gỗ Căm Xe Xương Cá

880.000 /m2

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm

Số lượng thanh/ bó: 10 thanh/bó

Diện tích/ hộp: 0,8 m2

Trọng lượng: 10 kg

Tình trạng: Còn hàng

0903.11.17.15