Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu 900

1.300.000 /m2

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm 

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng:

Tình trạng: Còn hàng