Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 450

1.160.000 /m2

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm 

Số lượng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp: 0.486 m2 

Trọng luợng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng