Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu 750

1.280.000 /m2

Kích thước: 750mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Tình trạng: Còn hàng