Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu 600

1.250.000 /m2

Kích thước: 600mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 0,648m2/hộp 

Trọng lượng:15.00kg

Tình trạng: Còn hàng