Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương ghép LN

1.000.000 /m2

Kích thước: 750mm x 120mm x 15mm và 600mm x 120mm x 15mm

Số Lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp:  0.972 và 0.648 m2 

Trọng lượng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng