Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương ghép FJL

910.000 /m2

Kích thước: 900mm x 120mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.972m2 

Trọng lượng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng