Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 900

1.320.000 /m2

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 tấm

Diện tích/ hộp: 0.972 m2 

Trọng luợng: 15 kg

Tình trạng: Còn hàng