Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7

1.Tên khách hàng: Anh Nam

2. Địa chỉ công trình: Khu Him Lam quận 7

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp trang trí tấm lam sóng iWood 4s9-6

4. Vật liệu: Thanh lam sóng iWood 4S9-6

5. Kích thước ván: 152 x 9 x 3000 mm

6. Thời gian đặt hàng: 7/4/2023

7. Thời gian hoàn thiện: 7/4/2023

Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng, bạn nên sử dụng nguyên liệu chất lượng cao và thiết bị sản xuất đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7 Tấm lam sóng nhựa iWood 4S9-6 ốp tường phòng khách tại quận 7

 

Đánh giá