Tấm ốp Nano iWood W40-17 kết hợp tấm ốp lam sóng iWood 3S15-9 ốp trang trí tại Q.7

1.Tên khách hàng: Chị Tuyền

2. Địa chỉ công trình: Q.5, TP.HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Tấm iWood ốp trần ban công ngoài trời

4. Vật liệu: Tấm ốp lam sóng iWood 4S9-3, thanh lam iWood L510-4

5. Kích thước ván: 152 x 9 x 3000 mm, 50 x 100 x 3000 mm

6. Thời gian đặt hàng: 14/12/2022

7. Thời gian hoàn thiện: 16/12/2022

tấm ốp iWood 3S15-9, W40-17 tấm ốp iWood 3S15-9, W40-17 tấm ốp iWood 3S15-9, W40-17 tấm ốp iWood 3S15-9, W40-17

Đánh giá