Thi công lắp đặt hệ lam sân thượng với gỗ nhựa HD30x60 – Red Coffee

1.Tên khách hàng: Anh Rang

2. Địa chỉ công trình: Quận 1

3. Ứng dụng sản phẩm: Ốp hệ lam che nắng sân thượng

4. Vật liệu: Gỗ nhựa HD30x60 Red Coffee

5. Kích thước ván:30 x 60 x 2400 mm

6. Thời gian đặt hàng: 25/03/2021

7. Thời gian hoàn thiện: 26/03/2021

8. Bảo hành: 3 năm

Cùng Mạnh Trí xem lại hình ảnh thi công thực tế tại nhà anh Rang, quận 1:

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Hình ảnh thi công lam gỗ nhựa HD30x60 quận 1

Đánh giá